Català  |   Castellano
Els nostres productes
Serveis
· Manteniment de Jardins: públics, privats i comunitats
· Manteniment de Piscines: privades i comunitats
· Podes i tales en alçada (amb grua)
· Disseny i contrucció de jardins
· Instal·lació de sistemes de reg
· Tractament Fitosanitaris
2010 Alfa-Hibiscus SLU - www.alfahibiscus.com - info@alfahibiscus.com - Tel. 666 57 14 65