Català  |   Castellano
Els nostres productes
Substractes i Marmolines
· Terra abonada (sauló i adob orgànic)
· Recebo per gespa (sauló, adob orgànic i terra vegetal)
· Recebo especial (sorra de reiu, adob orgànic i terra vegetal)
· Substracte per jardineres 
· Substracte per cobertes enjardinades 
· Sorra de riu rentada
· Sauló cribat
· Pedra volcànica 
· Gravilla canto rodat 
· Arlita (argila expandida)
· Ceràmica triturada
· Marmolina blanca 
· Marmolina vermell alicant 
· Marmolina marfil 
· Marmolina negra 
· Marmolina rosa valencia
· Marmolina verd serpentina 
· Marmolina Mediterrani

* Presentació: a granel o big bag
2010 Alfa-Hibiscus SLU - www.alfahibiscus.com - info@alfahibiscus.com - Tel. 666 57 14 65