Català  |   Castellano
Els nostres productes
Sistemes de Reg
· Programadors 
· Electrovàlvules 
· Tub de Polietilè
· Accessoris Polietilè
· Arquetes
· Tub de goteig tech-line 
· Aspersors de turbina 
· Difusors 
2010 Alfa-Hibiscus SLU - www.alfahibiscus.com - info@alfahibiscus.com - Tel. 666 57 14 65