Català  |   Castellano
Els nostres productes
Productes d'Ocultació
· Bambú 
· Bruc extra  
· Vímet (importació i nacional) 
· Natural fence (escorça de pi) 
· Seto decoratiu (fullana fina i fullana ampla)
2010 Alfa-Hibiscus SLU - www.alfahibiscus.com - info@alfahibiscus.com - Tel. 666 57 14 65